‘ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt geen samenwerking’

DOWNLOAD
´ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt geen samenwerking´

Het digitale boek ‘ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt geen samenwerking’, betreft een uiteenzetting van opinies geschreven door drs. Hans R.J. Sluijter, vanuit zijn functie als voorzitter van stichting Updaid in de jaren 2008-2010.

Inhoudsopgave:

Proloog
Hoofdstuk 1: Fraudezaak NOVIB en SACCS
- 1.1 Ambtelijke dwalingen
- 1.2 Het geluid van het hout

Hoofdstuk 2: Effectiviteit andere ontwikkelingsorganisaties
- 2.1 Inleiding
- 2.2 PR-shoppen met Kidsrights
- 2.3 Ontwikkelingsorganisaties leveren geen bewijzen
- 2.4 Geen verantwoording door verantwoordelijken
- 2.5 Salarissen directeuren goede doelen in Nederland
- 2.6 Salarissen directeuren goede doelen in België
- 2.7 Onderzoek over mislukte projecten
- 2.8 De geheime roze formulieren van Buza
- 2.9 Nelson Mandela en Thabo Mbeki beticht van genocide
- 2.10 Conclusie

Hoofdstuk 3: Theoretische kaders
- 3.1 Statistische feiten
- 3.2 Hoge ambtenaren laten docenten in Tanzania hun kinderen lynchen
- 3.3 Circulatiesnelheid
- 3.4 Systeemdenken in kwadranten
- 3.5 Duivelsdriehoek
- 3.6 Afhankelijkheidsrelatie

Epiloog

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply