slider1

NL-Aid

Zoekt de grenzen op

slider2

NL-Aid

Een ander geluid

slider3

NL-Aid

100% Awareness calories

slider4

NL-Aid

Sociologie op zijn scherpst

slider5

NL-Aid

Les's agree to disagree

slider6

NL-Aid

Flipping common sense

Opinions and columns

Read Here

Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) koestert amateuristisch inzicht over ontwikkelingssamenwerking

Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) koestert amateuristisch inzicht over ontwikkelingssamenwerking

Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) koestert een amateuristisch inzicht over ontwikkelingssamenwerking. Op zijn persoonlijke webpagina van de PvdA(1) gebruikt hij highlights en internationale OS-celebrities als vehicle voor korte artikels. Op een aantal directe vragen die ik hem stelde over de output waar hij over schrijft(2) en een aantal ondubbelzinnige zinsnedes(3) vermijdt hij elke vorm van een antwoord door slechts in één zin in zijn reply te betogen met: "Gelukkig zijn ambtenaren niet mijn enige bron van informatie". Door zijn povere antwoord ben ik op onderzoek gegaan. Ik beloof u: de resultaten zijn ijselijk.  ONDERZOEK Ik ben begonnen met het uitwerken van twee vragen die ik aan Van Laar heb gesteld, te weten over de €50 miljoen voor vluchtelingen in Noord-Afrika (zie uitlating Ploumen in de  Volkskrant) en de hulp aan Nepal. Voor de hulp aan Nepal heb ik mij moeten richten op Giro 555. In de eerste tussenrapportage ‘Nederland helpt Nepal’ van Giro 555 wordt de output van CARE genoemd. Ik heb CARE twee vragen hierover gesteld(4). Voor de hulp aan Noord-Afrika heb ik mij gericht op Minbuza en beroep gedaan op de WOB. Maar ik heb ook andere artikelen van Van Laar uitgediept. Zo schrijft hij over de PvdA-beleidsnotitie 'Eerlijk Beleid Voor Ontw...

Read More

Editors’ Selection

Dutch Red Cross: ‘Good News’
30 Jun 2015

Dutch Red Cross: ‘Good News’

On June 6, 2015 I published an old post from 2010 titled 'Corruption building Haiti already known si...
EU funds tsunami aid disappeared (part II)
22 Jun 2015

EU funds tsunami aid disappeared (part II)

As a prelude to this article you might want to read EU funds tsunami aid disappeared (part I) and Th...
Corruptie opbouw Haïti al sinds 2010 bekend
6 Jun 2015

Corruptie opbouw Haïti al sinds 2010 bekend

Het Amerikaanse nieuws dat het Rode Kruis veel geld heeft verspeeld bij de opbouw na de aardbeving i...
Salarissen directeuren goede doelen in België
11 Apr 2010

Salarissen directeuren goede doelen in België

Hoeveel verdienen directeuren van goede doelen? Met die vraag ging ik langs goede doelen in België. ...
Salarissen directeuren goede doelen in Nederland
12 Apr 2010

Salarissen directeuren goede doelen in Nederland

Hoeveel verdienen directeuren van goede doelen? Met die vraag ging ik langs goede doelen in Nederlan...

Ontwricht Ploumen ontwikkelingshulp door onzichtbare output?

Large-scale MFS II-evaluation conducted by Wiebe Bijker claims without evidence

EU funds tsunami aid disappeared (part I)

Historie

Bellantoni
NL-Aid provides evidence of Hitler’s suicide, confirming the reasoning of Trevor-Roper (British Intelligence and historian), dentist Blaschk...
Suicide Hitler proven (The Seduction)
The death of Osama gave me the urgent need to examine the death of an other terrorist and dictator: Adolf Hitler. In my opinion, Hitler’s...
Suicide Hitler not proven (inductive logic)
Meer Historie