About NL-Aid

NL-Aid or Nethaid is a publication devoted to the thoughtful exploration of issues of importance to development cooperation/aid. If you share this vision and are interested in contributing expertise, ideas, opinions, information; we would love to hear from you.

NL-Aid of Nethaid is een publicatie gewijd aan de bedachtzame verkenning over onderwerpen die van belang zijn voor ontwikkelingssamenwerking. Als u deze visie deelt en een bijdrage wilt geven op het gebied van expertise, ideeën, meningen, informatie; dan zouden wij dat graag van u willen horen.