Nabeschouwing: amateuristisch inzicht van Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) over ontwikkelingssamenwerking

Playing with statistics
In mijn artikel 'Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) koestert amateuristisch inzicht over ontwikkelingssamenwerking' eindig ik met de zinsnede 'eventuele vertraagde reactie van de genoemde organisaties volgen later in een apart document'. Groen Links en Aidsfonds krijgen gevolglijk hier een platform. Om dit artikel enigszins te kunnen volgen adviseer ik om tevoren mijn bovengenoemde schrijven te lezen. In het genoemde artikel berisp ik de telling van Van Laar ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Één van de voorbeelden betreft het aantal verpleegde vrouwen na seksueel misbruik d...
More